ثبت نام / ورود
info@valedein.com
021-88190540-86084866
           تازه های سلامت سالمندان موضوع مقاله
تازه های سلامت سالمندان

مقايسه وضعیت سالمندان در خانواده و آسایشگاه ها(2)

وضعیت سالمندان، نگهداری از سالمند، سالمندان، اسایشگاه سالمندان

مقايسه وضعیت سالمندان در خانواده و آسایشگاه ها(2)

اگرچه حضور سالمند در کنار خانواده باعث ارتقاي سطح سلامت سالمندان مي گردد ولي تغييرات و دگرگوني هاي اجتماعي، اقتصادي و تکنولوژي باعث شده تا خانواده ها دستخوش تغييرات اساسي شوند و در مواردي سنت هاي ارزشمند قديم جاي خود را به ارزش هاي جديد داده که در نهايت جايگاه سالمندان درخانواده را به مخاطره انداخته است.
 نبودن سيستم هاي حمايتي، بيمه اي و بهداشتي درماني جامع از طرف سازمان هاي دولتي به همراه نبود آگاهي و دانش خانواده از نحوه مراقبت و تعامل با سالمند مي تواند از علل نگهداري نکردن سالمندان در محيط خانواده به رغم ميل باطني سالمندان و خانواده ها باشد.
    مراکز نگهداري سالمندان به دنبال صنعتي شدن جامعه جهت کمک به خانواده هاي با مشکلات خاص بوجود آمده، اگرچه اين مجموعه ها نتوانسته به طور کامل خلاجايگاه خانواده را پر کنند. 
اکثر سالمندان آسايشگاه ها را نمادي از انزوا و طرد اجتماعي مي دانند و تا آخرعمر نمي توانند با آن خو گرفته و هميشه منتظر اتفاق خاصي هستند تا به خانواده برگردند. اما همه محققان و صاحبنظران حوزه سالمندي بر اين باورند که اگر چه در موارد بسيار محدودي به دليل شرايط خاص بعضي از سالمندان و نبود مراقب خانوادگي فرد سالمند ناگزير به رفتن به خانه سالمندان مي باشد اما در اکثر موارد ترجيح فرد سالمند و خانواده ها نگهداري فرد سالمند در خانواده مي باشد زيرا جايگاه اصلي سالمندان در کنار خانواده و در محلي است که سال هاي متمادي زندگي کرده و شاهد رشد فرزندان خود بوده.
در صورت ضرورت و نياز به خدمات مراقبتي و حمايتي به صورت تسهيلات وخدمات در محل و منزل توصيه مي شود و در صورت عدم امکان ادامه زندگي در خانواده، سپردن به سراي سالمندان را به عنوان آخرين انتخاب مطرح مي کنند.
دکتر احمد دلبری
دکتری تخصصی طب سالمندان 
دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه