ثبت نام / ورود
info@valedein.com
021-88190540-86084866
           تازه های سلامت سالمندان موضوع مقاله
تازه های سلامت سالمندان

دلتان همیشه جوان...

سالمندان، سالمند شاد ، سالمند جوان

بالا رفتن سن حتمی است...
اما اینکه روح تو پیر شود، بستگی به خودت دارد...! 
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﺑﺰﻥ! 
اﺳﺘﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﺖ ﺑﻨﻮﺵ!
 ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﮒ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ دوست من...
پایان آدمیزاد نه از دست دادن معشوق است نه رفتن یار، نه تنهایی. 
هیچکدام پایان آدمی نیست! 
آدمی ان هنگام تمام میشود که دلش پیر شود.
دلتان همیشه جوان..