ثبت نام / ورود
info@valedein.com
021-88190540-86084866
           تازه های سلامت سالمندان موضوع مقاله
تازه های سلامت سالمندان

چطوری با بازنشستگي کنار بیاییم؟

بازنشستگی، سالمندی، تغییرات بازنشستگی

بازنشستگي با تغييرات وسيع در زندگي روزمره، فرصت ها، انتظارات، آرزوها و نگراني ها توام است. 

براي اکثريت مردم دوران بازنشستگي در مقايسه با سال هاي پر تحرک و فعال حرفه اي يک دوران آرامش، سکوت و آزادي است و مي تواند معناي اميدبخش خود را در قالب شعار "آغاز زندگي جديد بعد از بازنشستگي" باز يابد.

 

بازنشستگي بر استقلال، ثبات، ارتباط هاي اجتماعي، فعاليت ها، مهارت هاي حرفه اي و افزايش اوقات فراغت تاثيرگذار است که با کاهش درآمد، از دست دادن کار، کاهش ساير موارد توام با کار، دوستان، همکاران، شبکه اجتماعي و شرايط شغلي همراه است.

 

از آنجا كه بازنشستگي رويداد عمده ای در زندگي بسياري از افراد بوده، نيازمند سازگاري با آن هست. سازگاري با بازنشستگي از طريق ايجاد آمادگي براي بازنشستگي، هويت يابي افراد بازنشسته، حفظ سلامتي و برخورداري از حمايت هاي خانواده، مسئولين و سازمان ها و جامعه امكان پذير مي باشد.

 

براي لذت بردن از بازنشستگي اين نكته اهميت دارد كه پیشکسوتان و بازنشستگان عزیز توانمندي سازگاري در مواجهه با كاهش قوای جسمي و رواني كه با سن ايجاد مي شود را داشته باشند. سازگاري موثر نه تنها به حفظ نگاه مثبت و رضايتمندي زندگي در سطح هدفمندي به آن ها كمك مي كند، بلكه نياز به مداخلات حرفه اي سلامت و رفاه را كاهش مي دهد و منجر به كاهش منابع و هزينه هاي زندگی مي شود.