ثبت نام / ورود
info@valedein.com
021-88190540-86084866
           تازه های سلامت سالمندان موضوع مقاله
تازه های سلامت سالمندان

اهمیت چک آپ و تشکیل پرونده سلامت در دوران بازنشستگی و سالمندی

سالمندان، سلامت سالمندان

پیشگیری از بيماري‎های مزمن دوران بازنشستگی و سالمندی و يا تشخيص زود هنگام آن به خصوص در زماني كه بيماري هنوز ايجاد علامت نكرده و فرد احساس ناخوشي ندارد مهمتر و آسانتر از درمان بيماري در مراحل پيشرفته وتوام با ظهور عوارض است. 
امروزه پایش سلامت (چک آپ) نقشي برجسته در شناسایی زود هنگام بيماري‎های مزمن دوران سالمندی و جلوگيري از بروز عوارض وخيم بيماري‎ها دارد.
در بررسی دوره‎ای سلامت افراد بازنشسته سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار می‎گیرد تا مشخص شود كه خطر ابتلا به بيماري‎هاي مزمن غير واگير، اختلالات روان شناختی، و مشکلات اجتماعی در آنان چقدر بوده و قبل از ابتلا نسبت به پيشگيري از بیماری اقدام و یا در بیماران شناسایی شده به موقع درمان گردند. 

با ما مشورت کنید، بهتر از گذشته زندگی خواهید کرد

دکتر احمد دلبری
دکتری تخصصی طب سالمندان
عضو هیات علمی دانشگاه