ثبت نام / ورود
info@valedein.com
021-88190540-86084866
           تازه های سلامت سالمندان موضوع مقاله
تازه های سلامت سالمندان

نقش ورزش در ارتقا سلامت سالمندان

سلامت سالمندان، ورزش سالمندان

فعاليت بدني و ورزش از جمله روش هايي است که براي پيشگيري، به تاخير انداختن يا درمان مشکلات ناشي از فرآيند پيري بکار مي رود و تاثير مثبت آن بر روي کيفيت زندگي افراد در دوران بازنشستگی مستند شده است. حفظ و بهبود عملکرد سيستم قلبي-عروقي، جبران کاهش توده عضلاني و قدرت ناشي از فرآيند پيري، سلامت استخوان ها، بهبود تعادل، افزايش انعطاف پذيري، افزايش اميد به زندگي، حفظ توانايي ذهني و افزايش اعتماد به نفس از جمله اثرات ورزش و فعاليت بدني منظم در دوران بازنشستگی مي باشد.