ثبت نام / ورود
info@valedein.com
021-88190540-86084866
           خدمات کلینیک تخصصی طب سالمندان والدین

خدمات کلینیک تخصصی طب سالمندان والدین

مراقبت از سالمندان


بخش مراقبت از سالمندان با امکانات مدرن همراه با کادر مجرب درمانی و پرستاری آماده ارائه تخصصی ترین خدمات می باشد.
ساعات کار کلینیک

شنبه تا پنجشنبه (کلینیک)
شنبه تا پنجشنبه (ویزیت در منزل)
جمعه (ویزیت در منزل)
9:00 - 20:00
23:00 - 17:30
23:00 - 17:30

بخش توانبخشی


خدمات بخش توانبخشی کلینیک توسط دکتری متخصص سالمندی و ورزشی انجام می پذیرد.